BEELDBOEKEN maken in 2021

Vanwege de maatregelen romdom Covid -19 hebben we besloten om de  nieuwe cursus later in het jaar te starten dan gebruikelijk.
Je krijgt bericht als je op onze mailinglijst staat ( mocht dat nog niet het geval zijn dan kun je je hiervoor aanmelden).

BEELDBOEKEN maken in 2020

HET BOEK  :   Z E L F

In dit boek ben je zelf het onderwerp,
Je kunt dat op verschillende manieren en vanuit diverse invalshoeken benaderen.

Bijvoorbeeld heel letterlijk: je fysieke verschijning of delen daarvan. Het kan zijn dat het lijkt - natuurgetrouw is ...maar dat hoeft helemaal niet. Misschien ben je juist onherkenbaar of zelfs verstopt ( zoals Rembrandt in het schilderij 'de Nachtwacht' ).

Het kan ook gaan over dat wat met jou als persoon te maken heeft: je directe omgeving, de wereld die jij belangrijk vindt, je dromen en fantasieën, associaties, stemmingen, kleuren enz.

Belangrijk bij het onderwerp van dit boek is: ER ZIJN GEEN NORMEN OF REGELS. Jij bent degene die bepaalt wat je wil laten zien of niet wilt laten zien. Hoe serieus of hoe fantasierijk mag het zijn? Het is in de eerste plaats een product van je verbeelding. 

Tekenen, schilderen, fotokopieën en collage zijn rijke werkvormen waarmee we gaan experimenteren.
In de laatste les binden we alle bladzijden tot een boek. De vorm die we deze keer hebben gekozen is een zgn. 'genaaid gebonden boek'. Het is de meest oorspronkelijke wijze om boeken te binden.

Alle beeldboeken die we in onze workshops maken staan op zichzelf. Ze hebben steeds een eigen thema en een specifieke vorm. Wanneer je mee wil doen is het niet nodig dat je al eens eerder een cursus bij ons hebt gevolgd.
Wij begeleiden je bij het proces van het boek maken door de opdrachten die we geven tijdens de lessen. We zeggen altijd "een boek moet groeien" daarom is er tussen de eerste en laatste lesbijeenkomst een ruime tijdsperiode, zodat je ook buiten de cursusdagen de gelegenheid hebt om met je boek bezig te zijn.

Zowel beginners als gevorderden kunnen meedoen. 

DATA  KOSTEN en INSCHRIJVING

De groepen zijn vol....  
neem  als je informatie wilt contact op ( 0402555598) of stuur een mailtje naar truipunt@on.nl
 
 
LOCATIE
Vakcollege Eindhoven, Piuslaan 93, Eindhoven

ANNULERING
Tot 3 weken voor de start van de cursus kun je annuleren en betaal je alleen de administratiekosten. Daarna is er geen restitutie mogelijk, tenzij er mensen op de wachtlijst staan die jouw plaats kunnen innemen.